Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

 

OPE

ul. Słowackiego 28/14

97-300 Piotrków Tryb.

зв'язатися з нами >

UA-PL-EU

Budujmy społeczeństwo włączające

Zapraszamy na konferencję

 

Budujmy społeczeństwo włączające

 

która odbędzie się 4 marca 2022 r. w godzinach 14:30 – 18:00
w sali konferencyjnej Hotelu Gold przy ul. Sportowej 22 w Dębicy.

Konferencja ma charakter międzynarodowy – wezmą w niej udział eksperci z Polski i z Ukrainy.

 

 

Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami, czyli włączanie w aktywne życie jest naszym wspólnym zadaniem cywilizacyjnym. Jest ona jedną z głównych zasad Międzynarodowej Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Zarówno Polska jak i Ukraina ratyfikowały ten dokument. Stał się on aktem zobowiązującym nas wszystkich do konkretnych działań. Podstawą budowy społeczeństwa włączającego jest wychowanie dzieci i młodzieży, dlatego Unia Europejska w strategii Europa bez Barier 2020-30 zobowiązała państwa członkowskie do wdrożenia systemu edukacji włączającej. Jesteśmy na starcie tego procesu, który będzie dotyczył wszystkich polskich szkół. Podczas naszego spotkania pragniemy podzielić się wiedzą naukową na temat integracji uczniów z niepełnosprawnościami, omówić założenia polskiego systemu edukacji włączającej, zaprezentować praktyczne rozwiązania, podyskutować
o realnych potrzebach i możliwościach szkół polskich i ukraińskich.

Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy upominki pomocne we wdrażaniu edukacji włączającej w szkole. Zaświadczenia o udziale w konferencji wystawi Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Senator Marek Plura
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

Program konferencji

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – PODSTAWY PRAWNE I ZAŁOŻENIA SYSTEMOWE

Senator RP Marek Plura
Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

STWARZAMY SZANSE ROZWOJU

Krystyna Wróblewska
Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

 

UKRYTY DAR – Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ

Jolanta Koźmińska
Prezes Stowarzyszenia dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE -ANALIZA SOCJOLOGICZNA

dr Hubert Sommer Uniwersytet Rzeszowski

 

WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA UCZELNIACH UKRAINY

prof. dr hab. Evgen Sienkiewicz
Uniwersytet Państwowy w Czerkasach – Ukraina

 

LEPSZY START

Anatol Lashecki
Prezes Fundacji TVIJ SHANS, Równe – Ukraina

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W DOSKONALENIU NAUCZYCIELI

prof. dr hab. Edmund Juśko
Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

 

PROGRAM „ABC EMPATII”, CZYLI EDUKACJA WŁĄCZAJĄC W PRAKTYCE

Artur Czepczyński
Fundator Czepczyński Family Foundation

 

WIELOWYMIAROWOŚĆ INKLUZJI

Cezary Bedka
Prezes Fundacji NIEDALEKO

 

Organizatorzy:

 

• Senator RP Marek Plura

• Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

• Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

• Fundacja Niedaleko